B. Winstdeling

Winstdeling

Global Real Estate Enterprises biedt je de kans om jouw vermogen te laten groeien door te profiteren van de winst die wij maken op onze vastgoedprojecten. Door mee te investeren in onze 'flip projecten' waarbij wij een woning aankopen, verbouwen en weer verkopen kun je een deel van de winst ontvangen. 

De gemiddelde rendementen die via deze manier van investeren te behalen zijn liggen rond de 12 - 18% voor mede-investeerders. Het voordeel van deze manier van mee investeren is dat er een hoog rendement te behalen is. 

Tegelijkertijd deel je ook samen de risico's en eventuele tegenvallers. Uiteraard kiezen wij - na het doen van uitgebreid onderzoek - onze vastgoedprojecten zorgvuldig uit. Toch dien je altijd rekening te houden met het scenario dat de geprognosticeerde winst lager uitvalt. Bij onze berekeningen hanteren wij daarom altijd een bandbreedte inzake de te verwachtte rendementen. Wij hebben een realistisch scenario, maar ook een scenario voor als het tegen of mee zit. Zo weet je als mede-investeerder vooraf precies waar je aan begint.

Looptijd

De looptijd van het project is gekoppeld aan het project waar je als mede-investeerder voor gekozen hebt. De looptijd is afhankelijk van de grootte van het project en ligt gemiddeld tussen de 9 - 24 maanden. 

Investeren vanaf € 50.000,-

Vanaf een bedrag van € 50.000,- kun je mee-investeren tegen winstdeling. Alle afspraken leggen wij vast in een leenovereenkomst. Hierin wordt ook de verdeelsleutel van de winst opgenomen. Als mede-investeerder hou je je niet bezig met het project zelf. Hier zorgt Global Real Estate Enterprises voor. Uiteraard word je betrokken bij de voortgang en de ontwikkelingen. 

Flip projecten

Mee-investeren tegen winstdeling kan met de zogenaamde 'flip projecten'. Dit zijn projecten waarbij Global Real Estate Enterprises een woning aankoopt, deze opknapt en vervolgens met winst verkoopt. Op onze website staan diverse voorbeelden van flip projecten welke wij hebben uitgevoerd of gestart zijn.