A. Vast rendement

Vast rendement

Global Real Estate Enterprises biedt je de kans om jouw vermogen te laten groeien middels een vast en gegarandeerd rentepercentage op het vermogen dat je beschikbaar stelt. Dit rentepercentage is 0,5833% per maand (7% per jaar). 
Dus stel dat je € 100.000,- voor 18 maanden beschikbaar stelt. Dan ontvang je aan het einde van de looptijd € 100.000,- plus € 10.500,- rente. Gedurende de looptijd wordt er geen rente uitgekeerd. Dit gebeurt dus aan het einde van de looptijd.

Looptijd

De minimale looptijd is 12 maanden. Langer mag uiteraard. Deze minimale looptijd is gekozen om mede-investeerders de kans te geven om binnen afzienbare tijd weer de beschikking te krijgen over hun vermogen. Daarnaast is 12 maanden een veilige termijn. De vastgoedprojecten van Global Real Estate duren zo'n 9 maanden. Door een looptijd van 12 maanden te kiezen is er dus een behoorlijke speling om eventuele vertragingen op te vangen. Daarnaast voegen wij in de leenovereenkomst die wij met mede-investeerders afsluiten nog een eenzijdige optie tot verlengen toe voor een periode van maximaal 6 maanden. Dit om extreme onvoorziene vertragingen op te kunnen vangen. 

Investeren vanaf € 10.000,-

Wij willen zoveel mogelijk mensen een kans geven om hun vermogen te laten groeien en bij te dragen aan onze missie. Daarom kun je al mee investeren vanaf een bedrag van € 10.000,-. Global Real Estate participeert zelf ook in de projecten. Er is dus nadrukkelijk sprake van mee investeren. Als mede-investeerder hoef je je verder niet bezig te houden met de projecten zelf. Hier zorgt Global Real Estate Enterprises voor. 

Je investeert met euro's

Global Real Estate investeert in vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Hier wordt met de pond betaald. Als mede-investeerder investeer je echter in euro's. Dit leggen we vast in een leenovereenkomst. Global Real Estate wisselt deze euro's vervolgens om in ponden. Hiermee ligt het risico inzake de wisselkoers bij Global Real Estate. Het afgesproken rentepercentage zal hier dus niet door beïnvloed worden. Je ontvangt het beschikbaar gestelde vermogen plus rente dus ook weer terug in euro's. 

Geen extra kosten

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.