Investeren in het Verenigd Koninkrijk

Hoe worden de afspraken vastgelegd tussen mij en Global Real Estate?

Afspraken tussen Global Real Estate Enterprises en de mede-investeerder worden vastgelegd in een leenovereenkomst. In deze leenovereenkomst leggen we zaken vast als de duur, het bedrag, het rentepercentage en de voorwaarden. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.